privacybeleid

f e m 

Vosakkerslaan 64

9200 Grembergen

femke@gmail.com

+32475868288

KBO: 0723814493

f e m verwerkt jouw persoonsgegevens (gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon) in het kader van onze activiteiten. Via onze Privacy Policy laten we weten welke gegevens we verwerken wanneer je gebruik maakt van onze website/webshop of wanneer je een overeenkomst hebt als klant of als leverancier met f e m.

Jouw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de website www.fem-ke.com.

f e m is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die je zelf hebt doorgegeven aan f e m in het kader van een overeenkomst (geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer…)

Informatie om een aankoop, reservatie of offerte-aanvraag mogelijk te maken en dus te verwerken om onze overeenkomst en diensten correct te kunnen uitvoeren (transacties en betaalinfo, verzendinformatie, reservatiedatum…)

Informatie die we mogen ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die je tot ons gericht hebt.

Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen.

Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door f e m zijn noodzakelijk

voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,

om je te kunnen informeren, extra te communiceren en je vragen te beantwoorden 

om je, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging

voor marketingdoeleinden zoals het uitsturen van nieuwsbrieven of deelname aan wedstrijden, steeds met voorafgaande toestemming en waarvoor je ten alle tijde jouw toestemming kan intrekken

voor het algemeen beheer van jouw account op onze website

voor afhandeling van je betalingen

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen:

boekhoudkundige verwerking

om je rechten als consument te garanderen

tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen we ons op jouw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillig invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt

via persoonlijke contactopname ahv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van f e m

via de formulieren en de daar voorziene invulvelden op de website, zoals daar zijn: contactformulier, reservatieformulier, winkelmandje.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van f e m.

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Je gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door f e m. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Voor de technische verwerking van jouw gegevens en de daarbijhorende support, bijvoorbeeld bij elektronisch CRM-software, verwerking door transportmaatschappijen (bpost/dpd/My Parcel), verwerking via online betaalproviders (Mollie/MultisafePay/Paypal…) of boekhoudpakketen, krijgen dergelijke instanties exclusief en tijdelijk toegang tot jouw gegevens. Deze derden handelen binnen de strikte grenzen van onze instructies en worden verplicht ook steeds conform GDPR te handelen voor de verwerking van deze gegevens. Zo garanderen wij de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Jouw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.
De door f e m verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:​ anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

Je hebt het recht op inzage, correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens. Je kan steeds vragen om inzage te krijgen in of  uitsluitsel over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Je krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot deze gegevens.
Je hebt het recht om vergeten te worden. Je behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.
Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kan je het recht bekomen jouw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Je kan je altijd verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
Je hebt ook het recht op verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op verwerking van jouw persoonsgegevens.
Om je recht te kunnen uitoefenen, richt je je schriftelijk, met bewijs van identiteit, tot femke@gmail.com .
Indien je van mening bent dat f e m niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kan je je wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommision.be

Voor vragen of in het geval je je wil beroepen op jouw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kan je rechtstreeks contact opnemen met f e m via de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 1. Verwerkingsverantwoordelijke.

Voor het uitoefenen van je rechten is een bewijs van identiteit nodig. Dit kan je geven door een kopie van je identiteitskaart of paspoort voor verificatie.

DISCLAIMER
f e m behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

privacybeleid
Copyright © 2023 f e m — Lyrical WordPress thema door GoDaddy